top of page

Gudstjänster 3/3 16.00 (!)

Söndagar 11.00 firas högmässa enligt Svenska kyrkans ordning i Åh kyrka. Gudstjänsternas karaktär varierar och utformnas tillsamans med de deltagare i aktiviteter och grupper som är på gården just den här söndagen. Söndag 3 mars firas gudstjänsten 16.00 som en del av en inspirationsdag för unga ideella. Läs mer här!


Kvällsmässa

Under våren firas även kvällsmässa dessa torsdagar 18.30: 29 feb, 14 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni.  För dig som vill finns möjlighet att stanna kvar för samtal och kvällsfika i huvudbyggnaden efter gudstjänsten.Har du tankar och idéer om gudstjänsten eller vill vara med och engagera dig. Hör gärna av dig! Louise Sjölund, stiftsgårdspräst louisesjolund@ahstiftsgard.se 0736 58 64 50
bottom of page