top of page
DSC06781.jpg

Åh har fokus på ungdomsverksamhet och kyrkliga kurser och läger. Allt från konfirmationsläger, kursdagar, retreater till konferenser för kyrkans personal. Gården erbjuder även daglig lunch, konferenser, bröllopsfester och hotellvistelse för företag och privatpersoner.

  

Åh erbjuder en avspänd och vilsam atmosfär med lokaler anpassade för verksamheten, vacker miljö och personal som vill att du ska trivas. 

Vår historia

År 1877 köptes egendomen Åh av familjen Zachau. Familjen, som ägde Uddevalla tändsticksfabrik, använde gården som sitt sommarställe. I samband med den ekonomiska krisen i början på 30-talet tvingades familjen sälja gården.

Den 5 maj 1937 köpte pastor Gunnar Rudborg på eget initiativ egendomen, men bakom honom stod en grupp präster från Göteborg som bildade ”Stiftelsen Åh Kyrkliga Ungdomshem”. Dessa präster tillsammans med några lekmän bildade också styrelsen. Man såg behovet bland ungdomarna i stiftet, att få samlas på gemensamma kurser och läger med kristen förankring.

Bild från ahvanner.se

Visionen som fortfarande finns kvar präglades av optimism och framtidstro för kyrkan. Man ville betona enkelheten, det varma och personliga i Gudsförhållandet. Åh fylldes av ungdomar från allra första början. Arbetet bedrevs i ”fri kyrklig” regi. Inga medel kom från församlingarna, pastoraten eller stiftet. Man levde på frivilliga gåvor.

År 1939 lades grundstenen till Åh Kyrka. Den stod färdig för invigning Midsommarafton 1940. Ungefär femhundra ungdomar slöt upp vid invigningsgudstjänsten. 1958 blev Åh Stiftsgård. Stiftet insåg behoven och gick in och stödde arbetet på Åh.

Åren har gått och bredden av verksamheten har blivit stor. Gamla fastigheter har renoverats och nya har tillkommit. Allt för att göra Åh till en modern och attraktiv anläggning för så många människor som möjligt. För att bredda verksamheten marknadsför vi numera gården under namnet Åh Stifts– och Konferensgård.

Till gården kommer idag privatgäster för att koppla av, om man vill kan man delta i den dagliga bönen, veckomässan eller söndagens Högmässa. Företagsgäster kommer för en konferens, konfirmander för längre eller kortare konfirmandläsningar, högskolegrupper för några studiedagar i internatform. Åh Stifts– och Konferensgård har också ett stort utbud av egna kurser, konferenser och retreater.

Åh kyrka

Vid första ungdomskursen på Åh 1938 väcktes tanken på ett eget kapell eller kyrka. Den första kvällen, när domprost Olle Nystedt höll aftonbön på berget mot sjön, slutade han med att säga: ”detta berg kallar vi för kyrkberget. Vi vill arbeta för att bygga en kyrka här.” Då kom en flicka fram och stack något i hans hand. Det var en femma. Han höll upp den och sa: ”här är grundplåten till kyrkan.” Innan kvällen var slut fanns det 1 100 kr i grundplåt!

Det fanns olika sätt att samla in pengar till kyrkan. Olle Nystedt sa till Gunnar Rudborg (som köpte in egendomen Åh) när de badade på Saxenhof: ” satsar du 50 kr till kyrkbygget, om jag kan dyka i med cigarren och kommer upp med den brinnande?” Han gjorde så och vann, men brände sig ganska ordentligt eftersom han vände glöden inåt! År 1939 lades så grundstenen till Åh Kyrka, och den stod färdig för invigning Midsommarafton 1940. Arkitekten var Anders Funkqvist.

DSC06860.jpg

År 1943 kom den norske konstnären Emanuel Vigeland till Åh, med en tavelduk ihoprullad under armen. Det var det konstverk som numera är altartavla i Åh Kyrka. Till skillnad från andra altartavlor föreställer denna tavla inte Kristus på korset, utan liknelsen om den förlorade sonen som återvände hem. Tavlans motiv representerar det som Åh vill förmedla till människor som kommer till platsen: läkedom och upprättelse från Fadern själv. När Vigeland bredde ut tavlan på golvet framför koret fick han frågan varför han hade gjort den förlorade sonen så hemsk. Han svarade då: ” ”The Prodigal Son, I am. If I did not get to come the way I am, I would never come. ”Den fortapte sönn, det er jeg. Hvis jeg ikke fikk komme slik, ville jeg aldri kommet.” År 1955 återinvigdes kyrkan, efter att ha fått ett större kor. Det var byggmästare Henning Nilsson som lät utföra detta. Då sattes även ett färgat fönsterglas in till vänster om altaret.

Våren 2001 var det dags för den senaste renoveringen. Koret utvidgades och orgeln flyttade man ned från läktaren till koret. En ny sakristia byggdes och även ett barnrum som är mycket uppskattat av alla barnfamiljer! Fönsterväggen restaurerades enligt ursprungsritningen och en handikappramp uppfördes. Arkitekt denna gång var Magnus Wångblad.

bottom of page