top of page

Att leda dagretreat 17-18 jan

Kursen vänder sig till dig som vill leda retreat i din hemförsamling eller ordna dagsretreater på andra platser, t.ex. ta med en grupp till Åh och använda gårdens fina inre och yttre miljö för retreat. Du behöver ingen särskild förkunskap utan alla intresserade är välkomna.


Ledare för kursen är Susanne Carlsson, som är präst i England, och som har lång erfarenhet av att leda retreater.

Susanne är också ansvarig för föreningens Kompass utbildningar inom Andlig vägledning. Förutom Susanne är också Louise Sjölund, stiftsgårdspräst, med under dagarna.Comments


bottom of page