top of page

Fira påskens gudstjänster på Åh

Uppdaterat: 12 apr.

Välkommen att fira kyrkans största helg, när vi får följa med i den dramatiska berättelsen om dagarna kring Jesu död och uppståndelse. Vid gudstjänster i Åh kyrka läser vi bibeltexterna och gestaltar med musik, bön och gemenskap de olika dagarnas teman.


Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem och mottar folket hyllningar. På Skärtorsdagen firar han den sista måltiden med sina lärjungar och grips i Getsemane. På långfredagen blir Jesus dömd och korsfäst. Vid midnattsmässa på påskafton firar vi att Jesus uppstår från det döda, har övervunnit döden och bjuder in oss till ett liv med honom. På Annandag påsk möter Jesus lärjungarna på olika vis, precis som han vill möta dig och mig där vi är i våra liv.


Under kommande event kan du läsa mer om de olika gudstjänsterna.

  • Skärtorsdag 6 april 19.00 Skärtorsdagsmässa

  • Långfredag 7 april 15.00 Samling vid korset

  • Påskafton 8 april 23.30 Midnattsmässa

  • Annandag påsk 10 april 11.00 Högmässa

Gudstjänsterna leds av Louise Sjölund präst och Daniel Petrén med lovsångsteam.


Prata påsk – Samtal fortsätter

Efter gudstjänsterna på Skärtorsdagen 6 pril och långfredagen 7 april erbjuds ett enkelt samtal utifrån dagens tema och de tankar som väcks under gudstjänsten. Samtal fortsätter sker i Burspråket i huvudbyggnaden (till höger innanför receptionen). Vi samlas ca 15 min efter gudstjänstens slut i. Ingen föranmälan, bara att komma och vara med! I samarbete med Sensus studieförbund.
Boka mat och boende

Vill du boka boende och mat/fika i samband med påsken - kontakta info@ahstiftsgard.se 0522-25056 eller Boende | Åh Stiftsgård (ahstiftsgard.se)


bottom of page