top of page

Själavårdskurs 2023/2024

Att leva livet sådant det är - fortbildning i själavård. Vi hoppas att du genom kursen:

  • utvecklar din förmåga att arbeta självständigt med fenomenologisk och existentiellt grundad själavård i såväl kortare som längre dialogiska samtalskontakter.

  • utvecklar din förmåga att som själavårdare stödja en konfident att ta ansvar för den hen är och vad hen vill i världen.

  • ökar din medvetenhet kring egna hinder och möjligheter som själavårdare

Medverkande: Louise Sjölund Åh stiftsgård, Prästerna och gestaltterapeuterna Erik Isaksson, Lotta Haettner Sandberg samt Diakon Inger Öhlen.

Tre tillfällen: 29 nov—01 dec 2023, 1-2 feb 2024, 21-22 mars 2024.

Frågor kring utbildningen? kontakta oss gärna

Erik Isaksson 0738-292408

Lotta Haettner Sandberg 0733-729838


Boende och det praktiska

Louise Sjölund, Präst Åh stifsgård, 0736-586450Själavårdskurs 2023-24
.pdf
Download PDF • 852KB

bottom of page