top of page

Dagretreat för diakoner 30 mars

Uppdaterat: 31 mars 2023

Släpp vardagens stress och krav och ge utrymme för bön som meditation, vila och eftertanke!


Kyrkan är tillgänglig för enskild andakt/meditation under hela dagen. Under del av dagen finns också möjlighet att disponera ett eget rum. För den som önskar, finns möjlighet att boka ett enskilt samtal. Välkommen till en stilla dag som leds av Louise Sjölund, stiftsgårdspräst Åh Stiftsgård och Helena Jonsson, stiftsdiakon Göteborgsstift.
Comments


bottom of page